? شبکه تلویزیونی مد تلویزیون در فرکانس جدید در ماهواره Express هم جهت با یاهست بر روی هوا رفت. ?مشخص کانال؛

Exp "Yahsat"
12552
ه
4800
# پرند_سیسیک # ماهواره # کانال # شبکه # سیسیکم # جدید # فرکانس # هاتبرد # تلوزیونSource

[ad_3]

[http://gshare.is-best.net]http://cccambest.6te.net/

MBC Persia Network on the antenna on Eutelsat 7 B Satellite Receiving Specification: Eutelsat 7B1 ...
کلیک کنید

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید