اکانت آیپی تیوی پکیج 20000+ فول پکیج

(7000+ کانال  و بیش از 15000 هزار VODتمامی کانال های فیلم و مستند و ورزشی و سریال و بزرگسال و…)

مشاهده لیست کانالهای 20000+

 توجه : (برای استفاده دوستان درون ایران تغییر آیپی لازم نمیباشد

(

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

یک ساعته 

5000

تست

+45000 پکیج

کانال+فیلم

یک ماهه 

75000

85000 تومان

+45000 پکیج

کانال+فیلم

سه ماه 

165000

تومان

+45000 پکیج

کانال+فیلم

شش ماه  

270000

تومان

+45000 پکیج

کانال+فیلم

یساله 

360000

480000 تومان

+45000 پکیج

کانال+فیلم

15 درصد تخفیف!

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید