???
زيادي خوبي كردنم تهش داستانه
واسه تو خوبي و بدي همش يكسانه
بد عادتت كردم خودم خب حقم داري
خوبي كه از حد بگذره ته داشتانه
(داستان*پازل باند)
@puzzleband_music?
.
flw??@ashoobe_delamSource
[ad_3]

زيادي خوبي كردنم تهش داستانه
واسه تو خوبي و بدي همش يكسانه
بد عادتت كردم خودم خ… ,

, BkpHPWSnpVw , http://instagram.com/p/BkpHPWSnpVw , ???
زيادي خوبي كردنم تهش داستانه
واسه تو خوبي و بدي همش يكسانه
بد عادتت كردم خودم خب حقم داري
خوبي كه از حد بگذره ته داشتانه
(داستان*پازل باند)
@puzzleband_music?
.
flw??@ashoobe_delam , ,

⭕️ Horror series and Fortumo mysteryFrom Friday of this week, Fridays at 12 o'clock in the evening ...
کلیک کنید

, , , http://instagram.com/p/BkpHPWSnpVw

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید