? شبکه خانه فیلم در فرکانس جدید ماهواره هاتبرد روی هوا رفت

مشخصات دریافتی:

Khane Film Hotbird
FRQ: 10775 ه
S / R: 27500
# نوروز_97 # نوروز # عید # سیسیکم # ماهواره # سینما # جیشیر # جی_شیر # کینگ_شیرSource

[ad_3]

[http://gshare.is-best.net]http://cccambest.6te.net/

فوتبال۱۲۰ امشب پخش نمی شودبه دلیل تقارن با ایام اربعین برنامه فوتبال ۱۲۰ ، امش...
کلیک کنید

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید