شبکه پخش موزیک نای POP در فرکانس جدید در ماهواره یاهست روی ایر رفت
مشخصات دریافت شده:
NAY K-POP

Yahsat1A
12092
ه
27500

این فرکانس در شمال و شرق کشور دریافت نمی شود
# پاپ # پرند_سیسیک # ماهواره # کانال # سیسیک # شبکه # رسیور # جدید # فرکانس # هاتبرد # تلوزیون # موزیک # یاهست # نای # کانالSource

[ad_3]

[http://gshare.is-best.net]http://cccambest.6te.net/

شبکه رایگان پخش فیلم های روز از ماهواره آذراسپیس 46درجه شرقی ‌‌‌‌‌‌ ️مشخصات دریا...
کلیک کنید

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید