شبکه IRIB Varzesh در فرکانس جدید
ماهواره بدر روی ایر رفت

مشخصات فنی دریافت
IRIB Varzesh (با نام TEST2)
BADR-12303 H 32000
Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33

لازم به ذکر است شبکه سه سیما با نام Test1 در این فرکانس قرار دارد

@cccam_best
#cccam #cccam_best
#خريد_سيسيكم #سيسيكم #سيسيكم_بست #آيپي_تيوي #ماهوارهSource
[ad_3]
شبکه IRIB Varzesh در فرکانس جدید
ماهواره بدر روی ایر رفت

مشخصات فنی دریافت
IRIB… ,

, BsUhys8lXIm , http://instagram.com/p/BsUhys8lXIm , شبکه IRIB Varzesh در فرکانس جدید
ماهواره بدر روی ایر رفت

مشخصات فنی دریافت
IRIB Varzesh (با نام TEST2)
BADR-12303 H 32000
Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33

لازم به ذکر است شبکه سه سیما با نام Test1 در این فرکانس قرار دارد

@cccam_best
#cccam #cccam_best
#خريد_سيسيكم #سيسيكم #سيسيكم_بست #آيپي_تيوي #ماهواره , ,

cccambest_orginal , سی سی کم 8 لاین و آیپی تیوی , cccam ,cccam_best ,خريد_سيسيكم ,سيسيكم ,سيسيكم_بست ,آيپي_تيوي ,ماهواره , http://instagram.com/p/BsUhys8lXIm

کد شبکه ورزشی Tajikistan در ماهواره یاهستفرکانس: 11785قطبیت: افقیسیمبل ریت: 27 ...
کلیک کنید

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید