عشق جانتو تگ كن?❤️?
دنيامي اوني كه ميخوامي عشق جانم
هوامي تو همه نفس هامي عشق جانم
دلخوشيمي تو حال خوب اين روزا عشق جانم
نرو از قلبم زوده زوده زود بيا عشق جانم
(امين رستمي* عشق جانم)
@aminrostamioriginal
?
@ashoobe_delam
@ashoobe_delam
@ashoobe_delamSource
[ad_3]
عشق جانتو تگ كن️
دنيامي اوني كه ميخوامي عشق جانم
هوامي تو همه نفس هامي عشق جانم
… ,

, BllXpSahXFd , http://instagram.com/p/BllXpSahXFd , عشق جانتو تگ كن?❤️?
دنيامي اوني كه ميخوامي عشق جانم
هوامي تو همه نفس هامي عشق جانم
دلخوشيمي تو حال خوب اين روزا عشق جانم
نرو از قلبم زوده زوده زود بيا عشق جانم
(امين رستمي* عشق جانم)
@aminrostamioriginal
?
@ashoobe_delam
@ashoobe_delam
@ashoobe_delam , ,

️یادآوریشبکه PMC از ماهواره یاهست قطع شده و قصد حضور مجدد در این ماهواره را ند...
کلیک کنید

, , , http://instagram.com/p/BllXpSahXFd

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید