اکانت آیپی تیوی پکیج   17000+ کاناله

سرور هند

لیست کانال ها

تمامی کانال های فیلم و مستند وورزشی و سریال و بزرگسال و…

 توجه : (برای استفاده دوستان درون ایران تغییر آیپی لازم نمیباشد

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

سه ساعته 

2000

تومان

17000 پکیج

کانال+فیلم

یک ماهه 

65000

75000 تومان

12000 پکیج

کانال+فیلم

سه ماه 

160000

تومان

12000 پکیج

کانال+فیلم

شش ماه  

270000

تومان

12000 پکیج

کانال+فیلم

یساله 

360000

380000 تومان

12000 پکیج

کانال+فیلم

15 درصد تخفیف!
اکانت آیپی تیوی پکیج   11000+ کاناله

سرور هند

لیست کانال ها

تمامی کانال های فیلم و مستند وورزشی و سریال و بزرگسال و…

 توجه : (برای استفاده دوستان درون ایران تغییر آیپی لازم نمیباشد

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

یک ساعته 

رایگان

تست

11000 پکیج

کانال+فیلم

یک ماهه 

45000

75000 تومان

11000 پکیج

کانال+فیلم

سه ماه 

110000

تومان

11000 پکیج

کانال+فیلم

شش ماه  

185000

تومان

11000 پکیج

کانال+فیلم

یساله 

270000

320000 تومان

11000 پکیج

کانال+فیلم

15 درصد تخفیف!

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید