کد شبکه ورزش تاجیکستان در ماهواره یاهست
فرکانس: 11785
قطبیت: افقی
سیمبل ریت: 27500
سیستم کینگینگ: BISS

کد قبلی: 12 34 00 00 AB CD 00 00
کد جدید: 12 34 00 46 EB CD 00 B8

# پرند_سیسیک # ماهواره # کانال # سیسیک # شبکه # رسیور # جدید # فرکانس # یاهست # تاجیکستان # ورزش # ورزشSource

[ad_3]

[http://gshare.is-best.net]http://cccambest.6te.net/

فرکانس تمامی شبکه های گروه رسانه جم در ماهواره یاهست مشخصات فنی دریافت: Yahsat ...
کلیک کنید

با کلیک روی لینک زیر اپلیکیشن اختصاصی ما برای دستگاه های اندروید را دانلود و نصب نمایید